Montessori
Groepen
Contact

Bekijk onze schoolgids voor meer informatie over de school en lees voor het laatste nieuws onze maandelijkse nieuwsbrief.

“Wij moeten met al onze kennis, inzicht en vernuft het kind tegemoet treden om het te inspireren tot een houding van nieuwsgierigheid en betrokkenheid. Dat te organiseren is de wezenlijke opdracht van de school.” — Maria Montessori

Onderbouw

In de onderbouw is de zintuiglijke ontwikkeling van belang (horen, zien, voelen, maar ook ruiken en proeven). Met behulp van het zintuiglijk materiaal leert uw kind lezen, schrijven en rekenen. Het Montessorimateriaal is speciaal ontwikkeld om dit te stimuleren. Voor de ontwikkeling van ruimtelijke oriëntatie wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van constructiemateriaal en blokken. Het stimuleren van de fantasie door middel van spelactiviteiten neemt een belangrijke plaats in. Kenmerkend voor het onderwijs op onze school is, dat er begonnen wordt met schrijven en lezen wanneer uw kind daar aan toe is. Dit gebeurt door het aanbieden van letters, woordjes, schrijf- en leeswerkjes.

Kaart

Onderbouw

In de onderbouw is de zintuiglijke ontwikkeling van belang (horen, zien, voelen, maar ook ruiken en proeven). Met behulp van het zintuiglijk materiaal leert uw kind lezen, schrijven en rekenen. Het Montessorimateriaal is speciaal ontwikkeld om dit te stimuleren. Voor de ontwikkeling van ruimtelijke oriëntatie wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van constructiemateriaal en blokken. Het stimuleren van de fantasie door middel van spelactiviteiten neemt een belangrijke plaats in. Kenmerkend voor het onderwijs op onze school is, dat er begonnen wordt met schrijven en lezen wanneer uw kind daar aan toe is. Dit gebeurt door het aanbieden van letters, woordjes, schrijf- en leeswerkjes.