Middenbouw


In de middenbouw ontwikkelt het kind zich verder in de doorgaande lijn die individueel is opgebouwd. De materialen die in de onderbouwgroep worden gebruikt zijn voor een deel ook aanwezig in de middenbouw, natuurlijk aangevuld met nieuwe. De nadruk komt meer te liggen op instrumentele vaardigheden als lezen, rekenen, taal en schrijven. Uitgangspunt blijft dat het kind op zijn of haar eigen niveau en naar eigen behoefte en belangstelling kan werken.

Er zijn streefdoelen waaraan uw kind aan het einde van het schooljaar moet hebben voldaan. De kinderen werken met een weekkaart, waarop ze hun gemaakte werk kunnen aantekenen. Ook kan de leerkracht hierop eventuele opmerkingen of opdrachten plaatsen.

Aansluiten op Montessorimateriaal

In de middenbouw wordt gebruik gemaakt van aanvullende methodes in aansluiting op het Montessorimateriaal. Voor een aanvulling op het natuuronderwijs kijken de kinderen naar ‘Nieuws uit de natuur’ van schooltv en ze verwerken het geleerde in een speciaal schriftje. In groep 5 wordt aandacht besteed aan de boekbespreking en het behandelen van zelf uitgekozen krantenartikelen.