Passend Onderwijs bij Samenwerkingsverband Passenderwijs

De wet Passend Onderwijs is vanaf 1 augustus 2014 van kracht. Met deze wet hebben schoolbesturen zorgplicht gekregen. Scholen zijn verantwoordelijk voor het vinden van een passende onderwijsplek voor elk kind dat wordt aangemeld.

De kern van Passend Onderwijs is: “Wat heeft dit kind nu nodig om tot leren te komen en zich goed te ontwikkelen?”  Het uitgangspunt is dat Passend onderwijs vooral in de eigen klas, bij de eigen leerkracht en op de eigen school gebeurt. Daarbij past een positieve grondhouding naar kinderen.

Montessorischool Loenersloot maakt deel uit van het regionaal netwerk Stichting Passenderwijs te Woerden. Binnen Passend Onderwijs heeft het samenwerkingsverband de wettelijke taak een ondersteuningsplan vast te stellen en uit te voeren. In dit plan staat op welke wijze het samenwerkingsverband voor alle kinderen een passende plek in het onderwijs wil realiseren. 

Net als andere scholen in ons samenwerkingsverband werkt Montessorischool Loenersloot handelingsgericht: we kijken naar wat een kind wél kan en wat een kind nodig heeft om zich verder te ontwikkelen. Dit wordt samen met de ouders onderzocht. Ook kijken we naar de ondersteuningsbehoefte van de leerkracht: wat is nodig om passend onderwijs vorm geven?

Vaak kan de leerkracht de extra ondersteuning zelf bieden. Is er meer nodig, dan wordt de IB’er ingeschakeld. Is er nog meer hulp en ondersteuning nodig, dan kan onze school een beroep doen op het Samenwerkingsverband Passenderwijs.

Passenderwijs heeft als missie: ‘Voor elk kind een passend aanbod’.

Meer informatie over samenwerkingsverband Passenderwijs vindt u op: www.passenderwijs.nl