Onderbouw

De onderbouw gymt 2x in de week in de speelzaal; op dinsdag en vrijdag. Op dinsdag geeft Quirien de gymles, op vrijdag hebben de kinderen gym van Rob (vakleerkracht gym). Toestellessen en spellessen worden afgewisseld. De gymkleding van de onderbouwkinderen blijft op school en wordt voor elke vakantie mee naar huis gegeven om te wassen. Let er op dat de haren vastzitten in een staart of vlecht.

Middenbouw

De kinderen van de middenbouw hebben op dinsdag les van Ilse en op vrijdagochtend gym van Rob (vakleerkracht gym). De gymkleding blijft op school en wordt voor elke vakantie mee naar huis gegeven om te wassen. Let er op dat de kinderen geschikte gymkleding bij zich hebben en dat de haren vast zitten in een staart of vlecht.

Bovenbouw

De gymlessen voor de bovenbouw vinden meestal op maandag middag en op vrijdagmiddag plaats op het grasveld bij de school (juni-oktober) of in de gymzaal in Vreeland (oktober-mei). Op vrijdag worden de lessen verzorgd door onze vakleerkracht gym: Rob Hensing.