Onze ouders

 

Op onze school is de hulp en participatie van ouders heel belangrijk. Zonder ouderhulp komen een heleboel leuke en leerzame zaken niet van de grond. Een uitje naar Soesterduinen of Maarssen on ice. De extra leeslesjes in de middenbouw. Met de bovenbouw op de fiets naar de gymzaal in Vreeland. Spullen veilen op de lentefair. Overleg met de juf van uw kind wat ú kunt doen. Naast de ingang van de school hangt een ouderparticipatiebord met taken en taakjes waarbij ouderhulp gewenst is.

Er zijn goede redenen om de school te helpen:

  • Ouderparticipatie draagt bij aan de samenwerking.

Ouderparticipatie draagt bij aan de kwaliteit van het onderwijs en de sfeer op school. Zonder ouders vallen alle extraatjes af en vervalt de school meer en meer tot een eenzijdige ‘leerfabriek’. Daarom is het belangrijk dat alle ouders mee doen. 

Aan het begin van het jaar vragen we aan alle ouders om aan te geven bij welke evenementen of taakjes ze willen helpen. Dat kunt u aangeven op het ouderparticipatiebord bij de ingang van de school. 

  • Elk kind vindt het heerlijk als vader of moeder helpt.

De kinderen vinden het leuk als hun vader of moeder op school bezig is, of mee gaat met een uitje. Het is fijn voor je kind dat je ‘zijn wereld’ kent. Als een ouder helpt in de klas, bijvoorbeeld met lezen of knutselwerkjes, leert u de kinderen uit de klas van uw eigen zoon of dochter kennen en maakt u iets mee van het reilen en zeilen op school.

Enkele voorbeelden van initiatieven die door ouderparticipatie mogelijk worden gemaakt:

- Appelmoesdag

- Herfstsoepdag

- Kerstknutseldag
 

Steunvereniging Montessorischool Loenersloot

Alle ouders zijn lid van de Ouderraad, of officieel de Steunvereniging Montessorischool Loenersloot (SML). Dit is een netwerk van ouders dat in belangrijke mate de ouderparticipatie vormgeeft. De steunvereniging beheert de ouderbijdragen en de overblijfgelden. Ook fungeert de SML als een klankbord en doorgeefluik van ideeën.