Overblijven

 

Op Montessorischool Loenersloot blijven alle kinderen tussen de middag over. De kinderen eten op school, in hun eigen groep met hun eigen leerkracht en hebben een half uur pauze. De pauze is tussen 12.15 en 12.45 uur. 

De organisatie van het overblijven is de verantwoordelijkheid van de ouderraad (OR). Op onze school wordt het overblijven georganiseerd door overblijfcoördinator Marieke Kreuger. De overblijfkrachten zijn ouders van de kinderen. Zij lopen altijd samen met een leerkracht pleinwacht volgens een vast rooster, zodat kinderen hen kennen en kinderen herkenbaar zijn.

In het overblijfplan staan duidelijke regels en afspraken voor kinderen, ouders, team en overblijfkrachten. We zijn altijd op zoek naar overblijfouders. Hier staat een vergoeding tegenover. De school vraagt ook een vergoeding voor het overblijven. Dit geld wordt besteed aan de overblijfouders, de overblijfcoördinator en aan overblijfmateriaal.