Op deze pagina vind je allerlei praktische informatie en (formele) documenten die helpen bij de oriëntatie op Montessorischool Loenersloot. Is je kind eenmaal ingeschreven dan heb je als ouder toegagang tot de ouder-app. Via deze app ontvangen ouders actuele informatie over de groep van hun kinderen maar kun je als ouder ook je kind ziek melden, verlof aanvragen of wijzigingen doorgeven (persoongegevens bijvoorbeeld).

Schoolondersteuningsprofiel
In het schoolondersteuningsprofiel legt het schoolbestuur ieder jaar vast welke ondersteuning de school kan bieden aan leerlingen die dat nodig hebben. Het schoolondersteuningsprofiel van Montessorischool Loenersloot van 2023-2024 kunt u hier inzien. 

Schoolondersteuningsplan

In het schoolondersteuningsplan staat beschreven hoe de interne zorgstructuur op Montessorischool Loenersloot georganiseerd is. Het schoolondersteuningsplan van Montessorischool Loenersloot van 2023-2027 kunt u hier inzien. 

Toetskalender

In onze toetskalender kunt u zien welke methode-afhankelijke- en landelijk genormeerde (CITO)toetsen er worden afgenomen op Montessorischool Loenersloot. De toetskalender kunt u hier inzien. 

Pestprotocol

Montessorischool Loenersloot wil voor alle kinderen die de school bezoeken een veilige school zijn. Dit betekent dat de school expliciet stelling neemt tegen pestgedrag en concrete maatregelen voor zal stellen bij voorkomend pestgedrag. Het pestprotocol van Montessorischool Loenersloot kunt u hier inzien.

Dyslexieprotocol

Het dyslexieprotocol van Montessorischool Loenersloot vindt u hier. En hier vindt u: Bijlage 1, Bijlage 2Bijlage 3Bijlage 4

Medisch handelen protocol

Leerkrachten krijgen in toenemende mate het verzoek van ouders of verzorgers om hun kinderen door de arts voorgeschreven medicatie toe te dienen. Het uitvoeren van medische handelingen op school brengt risico’s met zich mee, ook op juridisch gebied. Het is van belang dat er in deze situaties gehandeld wordt  volgens een vooraf afgesproken en ondertekend protocol. 

Overgang PO – VO

Hoe de overgang van onze school naar het Voortgezet Onderwijs verloopt, vindt u terug in ons protocol PO-VO. 

Protocol gescheiden ouders

Omdat de school in praktijk met al deze verschillende situaties te maken heeft, maken we een aantal afspraken om de informatievoorziening ten behoeve van gescheiden ouders goed te laten verlopen.

Naar school.... en dan?

En dan gaat je kind bij ons naar school. We kunnen ons voorstellen dat je dan veel vragen hebt. Graag vertellen we je hoe dat verder in z'n werk gaat bij de start in groep 1.