Onderbouw

 

In de onderbouw is de zintuiglijke ontwikkeling van belang (horen, zien, voelen, maar ook ruiken en proeven). Met behulp van het zintuiglijk materiaal leert uw kind lezen, schrijven en rekenen. Het Montessorimateriaal is speciaal ontwikkeld om dit te stimuleren. Voor de ontwikkeling van ruimtelijke oriëntatie wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van constructiemateriaal en blokken. Het stimuleren van de fantasie door middel van spelactiviteiten neemt een belangrijke plaats in. Kenmerkend voor het onderwijs op onze school is, dat er begonnen wordt met schrijven en lezen wanneer uw kind daar aan toe is. Dit gebeurt door het aanbieden van letters, woordjes, schrijf- en leeswerkjes.

Rekenen

Het leren rekenen begint ook al in de onderbouw. Eerst het leren van hoeveelheden en symbolen, vervolgens allerlei oefeningen in tellen en daarna rekenkundige bewerkingen. Ook dit start wanneer uw kind hier aan toe is.

De (Montessori) materialen worden aangeboden als individuele werkjes. Ieder kind leert zelf keuzes te maken. In groepslessen wordt aandacht besteed aan algemene taalontwikkeling: vertellen, luisteren, uitbeelden en het leren van woorden en begrippen. (Montessori) materiaal kan ook aan de gehele groep worden aangeboden, waarna kinderen er individueel mee kunnen verder werken.

Bewegen

Bewegen is van groot belang voor kinderen en speciaal voor jonge kinderen. De kinderen hebben bij ons op school de ruimte om zowel aan de eigen tafel, als op een kleedje op de grond te werken. De kinderen hebben de vrijheid om zich functioneel door het schoolgebouw te bewegen. De onderbouwkinderen hebben naast de ruimte in de groep ook speel-  en timmerruimte op de gang. In de speelzaal wordt specifiek les gegeven in bewegen. In de onderbouw zijn ruime mogelijkheden om zelf met allerlei expressieactiviteiten bezig te zijn: tekenen, schilderen, boetseren, muziek en drama.