Vanzelfsprekend is er ons veel aan gelegen om ervoor te zorgen dat u tevreden bent over onze school, teamleden en het onderwijs dat er geboden wordt. Mocht u dat onverhoopt niet zijn, dan is het van groot belang om dit tijdig aan te geven. Als zich een probleem voordoet, neem dan contact op met de desbetreffende persoon.

Leidt een gesprek niet tot een oplossing, dan kunt u in gesprek gaan met de directie of onze interne vertrouwenspersoon en coördinator sociale veiligheid (tevens Intern Begeleider) Sabine Beijsens. Donderdag is de IB dag van Sabine. U kunt haar ook per mail bereiken op ib@montessorischoolloenersloot.nl  

Mocht u zich ook hier onvoldoende gehoord voelen, dan kunt u zich richten tot de Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs (GCBO). Op de website www.gcbo.nl kunt u terecht voor informatie over de GSBO, de (klachten)procedures, de samenstelling van de commissies, de wet- en regelgeving en de jurisprudenties.

Stichting Monton heeft haar verantwoordelijkheid genomen door te zorgen voor vastgesteld beleid ter voorkoming en adequate behandeling van ongewenst gedrag. Om dit beleid uit te kunnen voeren, is Angela Groen en Jeroen Meijboom gevraagd in voorkomende gevallen als vertrouwenspersoon te functioneren. Als vertrouwenspersoon van Monton handelen zij conform de richtlijnen van Monton zoals deze zijn beschreven.

De externe vertrouwenspersonen functioneren als aanspreekpunt voor leerlingen en/of hun ouders/verzorgers bij meldingen over machtsmisbruik. Ze kunnen daartoe benaderd worden door de contactpersoon (de directeur) op iedere afzonderlijke school of rechtstreeks door de melder/klager. Angela Groen en Jeroen Meijboom zijn te bereiken via:

Team Extern Vertrouwenspersonen van de CED Groep. Angela Groen en Jeroen Meijboom T: 010-4071993 M: evp@cedgroep.nl

De eerste stap voor een klacht is altijd via de contact-/vertrouwenspersoon op school, in tweede instantie kan men terecht bij Monton, via Puck Bruinsma. Al naar gelang de aard van de klacht kan Monton doorverwijzen naar de extern vertrouwens- of contactpersoon.

Voor meer informatie, zie ook de klachtenregeling van Stichting Monton.